PMM Vasco Emergency Teamin idea

Polish Medical Mission ja Vasco Electronics ovat yhdistäneet voimansa ja kolmen kuukauden mittaisten valmistelujen jälkeen ne perustavat nopean toiminnan pelastusryhmän. Sen tehtävänä on tarjota lääketieteellistä apua ihmisille ympäri maailmaa 24–48 tunnin sisällä luonnonkatastrofin tai humanitaarisen kriisin tapahtumisesta.

Molemmilla organisaatioilla on yhteinen tarkoitus auttaa ihmisiä: PMM on tarjonnut lääketieteellistä tukea ympäri maailmaa 23 vuoden ajan, kun taas Vasco Electronicsin missiona on helpottaa ihmisten välistä viestintää ja rikkoa kielimuurit. Lisäksi toimitusjohtaja Maciej Góralski on myös kokenut ensihoitaja, joka on aina halukas auttamaan apua tarvitsevia. Näin syntyi idea tiimin perustamisesta.

“Vasco Electronics tukee kehittyvää tiimiä organisaation ja pelastustoimien suunnittelun sekä laitteiden/lääkkeiden varastoinnin ja hankinnan alalla. Edistämme myös tiimin toimintaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, ja tehtäviimme kuuluu esimerkiksi varainhankinnan suunnittelu ja toteutus. Aiomme myös rahoittaa tiimin koulutuksen sekä ammatillisen kehityksen puitteissa että koskien tehtävän turvallisuusperiaatteita, biologisia ja terrori-uhkia sekä valikoituja hätätilanteita, sekä trooppisia ja matkalääketieteen aspekteja”, sanoo Maciej Góralski, Vasco Electronicsin toimitusjohtaja, joka on kokenut ensihoitaja ja hätäaputiimin tiiminvetäjä.

Tiimin tehtävä

Laajojen valmistelujen jälkeen rekrytointi PMM Vasco Emergency Teamiin alkaa nyt. Sen päätehtävänä on päästä luonnonkatastrofien ja humanitaaristen kriisien koettelemiin paikkoihin. Parhaan mahdollisen avun tarjoamiseksi PMM Vasco Emergency Team koostuu ammattimaisesti koulutetusta lääkintähenkilöstöstä, jolla on saatavilla oma laitteistonsa ja logistiikkansa. Ryhmän työskentely on Maailman terveysjärjestön ohjeiden alaista. Lisäksi hätätiimin jäsenillä on mahdollisuus saada sekä lääketieteellistä että ei-lääketieteellistä koulutusta, jotta he voivat jatkuvasti parantaa osaamistaan.

Meidän työmme

Toimimme siellä, missä paikalliset lääketieteelliset palvelut eivät pysty reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti. Saavumme katastrofien ja humanitaaristen katastrofien koettelemiin paikkoihin 24-48 tunnin sisällä tapahtumasta.

Maailmantilanteen vuoksi ensimmäinen tehtävämme on auttaa Ukrainan sodan uhreja. Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel tehtävässämme. Suunnittelemme jo tämän vuoden aikana matkustamista Afrikkaan humanitaarisen avun kanssa. Yhdessä meidän kanssamme pääset tarjoamaan apua pakolaisleireille ja osallistut hätäoperaatioihin.

Hätätilanteissa nopean reagoinnin lisäksi PMM Vasco Emergency Team on mukana pitkäaikaisissa projekteissa, joilla voi olla vaikutusta tilanteeseen monissa maissa ympäri maailmaa.

Tietoja joukkueesta

Vasco Electronics ja Polish Medical Mission jakavat intohimon ja halun auttaa ihmisiä.

Näin syntyi PMM Vasco Emergency Team, jonka päätehtävä on auttaa ihmisiä kaikkialla maailmassa, ensisijaisesti hätätilanteissa.

Tiimin olemassaolon jokaisessa vaiheessa Polish Medical Mission jakaa kokemuksia, jotta henkilökunta voi suorittaa tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla ja Maailman terveysjärjestön (WHO) standardien mukaisesti. Me Vasco Electronicsilla olemme sitoutuneet rahoittamaan tiimin koulutusta, jotta se voi aina tarjota laadukkainta apua.

Ryhmän tavoitteena on tuoda yhteen energisiä, ennakkoluulottomia ihmisiä, joiden tehtävänä on lievittää inhimillistä kärsimystä. Olemme täynnä toivoa siitä, että teoillamme voi olla syvä vaikutus maailmaamme.